29 grudnia 2010

Świąteczne Spotkanie


Tak jak co roku nasza RK spotkała się przy Świątecznym stole, aby podsumować ubiegły rok oraz nabrać animuszu do wspólnego działania w przyszłym roku.
Co prawda rok temu takie spotkanie miało miejsce w Rzymie - do dzisiaj wspomnimy huczny Sylwester spędzony razem z Obywatelami Wiecznego Miasta w parafii Św. Bonawentury. również wtedy dwukrotnie wystawiliśmy Jasełka.
W tym roku spotkanie odbyło się w naszym "Mateczniku" czyli w Luborzycy. Honorowymi goścmi byli: Wójt gminy Kocmyrzów -Luborzyca Marek Jamborski ( nasz honorowy członek), oraz pan Włodzimierz Tochowicz- były radny powiatu Krakowskiego.
wspominaliśmy nasze działania w kończącym się już roku, a więc projekty w których uczestniczyliśmy a szczególnie projekt "Współpraca dla Pracy" - który zaowocował powstaniem "Sieci Luborzyca" oraz projektami które realizujemy czyli "Fundraising dla rozwoju kultury i edukacji na obszarach wiejskich"- w ramach którego przeszkoliliśmy 75 osób z 10 gmin powiatu Krakowskiego. Projekt ten oprócz korzyści dla beneficjentów, przyczynił się do znacznego rozpropagowania idei Kolpingowskich a tym samym do promocji naszego Związku na obszarze powiatu. Zarówno projekt "Współpraca dla Pracy" jak i "Fundraising.." były możliwe do realizacji dzięki współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu, a szczególnie z trenerami ( i trenerkami) pod wodzą prezesa pana Roberta Kawałko.osobne wyrazy wdzięczności kierujemy do Magdaleny Szczudło która zauroczyła nas swoją osobowością oraz fachowością.
Przed nami nowe projekty; "Ekomonter-nowy-zawód" - który będziemy realizować w partnerstwie z Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa" oraz Parafią Św, Jakuba z Więcławic Starych; oraz dwa duże projekty Związku Centralnego , czyli poradnictwo prawne dla obywateli , oraz projekt wspierający organizacje pozarządowe: w których nasza RK bierze udział.
Ale o tym zapewne w przyszłości napiszemy.
Obecnie zgłaszamy się na konkurs Kolęd do Lipnicy Murowanej, oraz wybieramy się jak co roku na Opłatek do Ks. Kardynała na Franciszkańską 3.

12 listopada 2010

Solway w Prusach


w niedzielę 14 listopada RK Luborzyca w ramach działań artystycznych Theatrum Mundi;

wystąpi ze spektaklem "Solvay - wspomnienia robotników" , który opowiada o wojennych losach Karola Wojtyły. Widowisko w reżyserii Anny Osławskiej grane jest przez nas od wielu lat w różnych często odległych miejscach jak choćby w Rzymie czy też Oslo.Chcemy dotrzeć do wszystkich których interesuje przeszłość oraz twórczość Karola Wojtyły; gdyż oprócz wspomnień autentycznych robotników z zakładów Solway, w spektaklu wykorzystane są fragmenty poezji Karola Wojtyły.
Tym razem dzięki gościnności Ks. Bogusława Zająca z parafii pod wezwaniem Matki Bożej wspomożycielki Wiernych z Prus - wystąpimy w świątyni , poświęconej zaledwie tydzień temu przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.
Na zdjęciu próba przed spektaklem ZAPRASZAMY do Prus w niedzielę 14 litopada na sumę o godzinie 11,30 a potem na Spektakl

31 października 2010

Memento Mori


Początek listopada to jak zwykle czas refleksji oraz zadumy nad tym co było; oraz tym co nastąpi również w naszym życiu. Wspominamy naszych bliskich oraz przyjaciół- również tych z którymi byliśmy "w opozycji" a teraz możemy jedynie łączyć się z nimi duchowo.
Pamięć o zmarłych jest jednocześnie kultywowaniem tradycji rodzinnych, które tworzą historię kraju.

28 października 2010

Projekt Fundraising - narada sztabowa


Szkolenia w ramach projektu
Projekt przewiduje 18-godzinne bezpłatne szkolenia (2 dni szkoleniowe) i konsultacje w zakresie fundraisingu. Zajęcia odbywać się będą w październiku i listopadzie 2010 r. Dlatego też zespół projektowy odbywa narady jak najlepiej projekt zrealizować.

Projekt Fundraising trwa


Celem projektu "Fundraising dla rozwoju edukacji i kultury na obszarach wiejskich” jest pobudzenie świadomości i zwiększenie aktywności wśród lokalnych organizacji i instytucji działających na obszarach wiejskich powiatu krakowskiego na rzecz rozwoju edukacji, podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców, a także na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i zapewnienia odpowiedniego rozwoju obszarów wiejskich.


Projekt skierowany jest do 75 osób zaangażowanych w działalność podmiotów i instytucji z zakresu edukacji, kultury, oświaty, działających na terenie Powiatu Krakowskiego, takich jak: organizacje pozarządowe (NGO), biblioteki, ośrodki kultury, domy kultury, szkoły, lokalne koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, zamieszkujących w gminach wiejskich, miejsko - wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców, w wieku 25-64 lata, którzy chcą zdobyć wiedzę w zakresie fundraisingu, czyli planowego, etycznego i skutecznego zbierania funduszy na cele edukacyjne, oświatowe i kulturalne. To z kolei pozwoli zapewnić tym organizacjom i instytucjom stabilność finansową przez co będą mogły skutecznie zaangażować się w swoją działalność statutową.

Projekt Fundraising


Po długich przygotowaniach wystartowaliśmy z projektem : Fundraising dla rozwoju edukacji i kultury na obszarach wiejskich
Co to jest fundraising ?
Fundraising to planowe, etyczne i skuteczne zdobywanie funduszy na cele społeczne poprzez sponsoring, odpłatną działalność statutową, kampanie publiczne i medialne oraz budowanie relacji z darczyńcami indywidualnymi.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".

14 września 2010

Święto Parafialne


Festyn już za nami - więcej informacji niebawem
A dzisiaj w naszej parafii Odpust podwyższenia Krzyża Świętego
Fotografe autorstwa Stefana Kaszy

11 września 2010

Przed Festynem


W oczekiwaniu na gości i.... dobrą pogodę - już jutro Festyn Integracyjny Sieci Luborzyca Wszyscy są zaproszeni a już teraz dziekujemy wszyskim zaangażowanym w przygotowania i organizację imprezy

29 sierpnia 2010

Podziękowanie za Plony


Pamiętając o tym, że Człowiek sam z siebie nic nie może, odpowiedzieliśmy na zaproszenie Ks Prezesa Władysława Ulmańca, który jako proboszcz zaprosił rolników do złożenia podziękować Panu Bogu za opatrzność i błogosławieństwo w plonach rolnych.
W tym roku naznaczonym wieloma znakami również meteorologicznymi; ze szczególną uwagą dziękujemy za "trudne plony"- ; bo pamiętamy o tych którzy w ogóle nic nie zebrali.
Konfrontacja człowieka z siłami natury zawsze pokazuje naszą małość i bezradność wobec żywiołów. A jednocześnie uczy nas pokory i wdzięczności Opatrzności Bożej, która przecież wszystko ożywia i utrzymuje - mówił o tym w homilii Ks Władysław.

Rodzina Kolpinga kontynuując " odnajdywanie ŚLADÓW PRZESZŁOŚCI" zamiast wieńców przyniosła "Przepiórki" czyli małe bukiety ze zbóż i kwiatów - jest to tradycja znacznie starsza niż wieńce dożynkowe

24 sierpnia 2010

Świętowanie trudnej pracy


Jak zwykle gościnny Ks. Ryszard zaprosił nas na Święto Plonów 2010 do Więcławic
przybyliśmy z pieśnią

Święto plonów

Żniwa ukończone
Rolnicy się cieszą
Z okolicznych wiosek
Do Więcławic spieszą

Trudne tego roku
Były żniwa wszędzie
Przeto nam w spichlerzach
Wiele ziarn ubędzie

Lecz trzeba się cieszyć
Oj z tego co mamy
Za zebrane plony
Bogu się kłaniamy

My dziś proboszczowi
100 lat zanucimy
Wszak księdza Honkisza
Oj bardzo cenimy

była też druga .....i kila innych

Ziemio WięcławickaZiemio Więcławicka, bądź nam pozdrowiona
Ty jak nasza matka tulisz nas w ramiona


Wciąż dajesz nam życie i karmisz i poisz
Wszystkie pory roku w piękne barwy stroisz


Dawniej w Więcławicach lube życie było
A i teraz przecież żyć nam wszystkim miło


Choć ostatni ciężko wszyscy narzekamy
Lecz na lepsze czasy z nadzieja czekamy


W stodołach już pełno żyta i pszenicy
Więc chleba nie braknie w całej okolicy


Więc ci dziękujemy nasza ziemio miła
Za to żeś pokoleń wiele wykarmiła

przy okazji dziękujemy Ziucie za teksty

18 sierpnia 2010

Partnerskie Działania


Partnerskie Działania
Centrum Partnerstwa Luborzyca realizując działania wynikające z udziału w projekcie "Współpraca dla Pracy"
rozpoczęło przygotowania do corocznego Festynu Integracyjnego, który jak zwykle odbędzie się w siedzibie Kolpinga w Luborzycy.
Od dwóch lat jest to impreza "sieciowa" obejmująca swym zasięgiem nie tylko teren gminy Kocmyrzów -Luborzyca ale też inne okoliczne gminy ;
zwłaszcza zrzeszone w Stowarzyszeniu Korona Północnego Krakowa.
Jest o możliwe głównie poprzez aktywny udział "Korony", jako strategicznego partnera Sieci Luborzyca, oraz pozostałych partnerów tj:
Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Dzieci i Młodzieży "Szansa", Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem św Jakuba Apostoła w Więcławicach
oraz Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Prusach. W roku obecnym grono organizatorów poszerzone zostało dodatkowo o Centrum Promocji i Kultury
z gminy Kocmyrzów -Luborzyca oraz Ochotniczą Staż Pożarną z Łuczyc.Dodatkowo do udziału zaproszono Lokalne Koło Pszczelarzy.
W bogatym programie przewidziano między innymi występy zespołów i grup tanecznych i wokalnych konkursy zabawy oraz ciekawe programy panelowe takie jak
Smaki Afryki - z degustacją potraw Afrykańskich, reportaż z Ziemi świętej - ukazujący bogactwo Ziemi Izraelskiej, Kulinarne Dziedzictwo ziemi Krakowskiej

przewidziano też pokaz Ratownictwa Drogowego przy użyciu nowoczesnego sprzętu ratowniczego, oraz informacje o ruchu pielgrzymkowym związanym z "Drogami Św. Jakuba
oraz relacje z pielgrzymki do Santiago di Compostela.

w czasie festynu promowane będą też wspólne projekty sieciowe które uzyskały akceptację Wojewódzkiego Urzędu Pracy, takie jak :
: Fundraising dla rozwoju edukacji i kultury na obszarach wiejskich, Ekomonter - Nowy Zawód oraz Czysta Energia-Czyste Środowisko.

Pamiętając o osobach poszkodowanych przez powodzie zorganizowana będzie zbiórka żywności i pasz dla mieszkańców sąsiednich gmin
pod hasłem "Odpowiedzialnie Współżyć"

Niewątpliwą " wartością dodaną" takiego działania jest praktyczna współpraca wielu stowarzyszeń i instytucji przy realizacji wspólnego zadania na rzecz lokalnych środowisk.
Zapewniając atrakcyjne spędzenie czasu dla mieszkańców, jednocześnie wzmacniamy organizacje członkowskie i budujemy pozytywne relacje partnerskie.
Jednocześnie zyskujemy promocje w środowisku lokalnym.

Hiszpański Gość


Wczoraj nasza Rodzina Kolpinga otrzymała widokówkę prosto z Santiago de Compostela.
Czyli miejsca kultu Św. Jakuba. "Drogi Jakubowe" - starożytne szlaki pielgrzymkowe prowadzące pielgrzymów z całej Europy tym razem doprowadziły do celu Katarzynę i Roberta, którzy przesłali nam kartkę o treści która nas bardzo wzruszyła .
Bardzo dziękujemy - zwłaszcza za wspomnienie spotkania w Watykanie

16 sierpnia 2010

Świąteczne Imieniny

W tym roku Święto Wniebowzięcia NMP wypadło w Niedzielę , jest to też dzień imienin naszej Marysi.
Z tej okazji składamy serdeczne życzenia wszelkiej Pomyślności

09 sierpnia 2010

Niespodziewane ---Wesele


Letnia akcja Młodego Kolpinga zaowocowała Polsko - niemiecko - ukraińskimi warsztatami teatralnymi dotyczącymi konsekwencji i problemów migracji zarobkowej: "Should I stay or should I go?"
projekt realizowany był Krakowie i Luborzycy ,. na koniec zaowocował w piątek POLSKO - UKRAIŃSKO - NIEMIECKIM przedstawieniem "Should I stay or should I Go", wieńczącym tygodniowe warsztaty teatralne. Akcja zorganizowana została przez Kolpingwerk Europa, w ramach programu "Europa dla obywateli 2007 - 2013", współfinansowanego przez Unię Europejską. Przedstawienie skupia się na ważnych dziś pytaniach, dotyczących konsekwencji i problemów migracji zarobkowej i odegrane zostanie przez młodzież z Polski, Niemiec i Ukrainy.
Zaś w sobotę w Luborzycy Polska część uczestników pod wybitnym dowództwem Ani przygotowała wieczór polski - czyli inscenizację polskiego wesela. zaproszono też Luborzycką Rodzinę Kolpinga-było wspaniale i autentycznie ... ale o tym niebawem

25 lipca 2010

Drogą Św. Jakuba.......do Więcławic

Grupa zwiadowcza Sieci Luborzyca wyruszyła dzisiaj na szlak pielgrzymi Drogami Św . Jakuba.
pierwszy nasz odcinek na trasie Polanowice - Więcławice ukazują nasz amatorskie Fotki.
Było wspaniale i bardzo "pielgrzymkowo"
w Więcławicach gościnny Ks. Ryszard ugościł nas po Królewsku,m a że następny rok jubileuszu za 11 lat to tym bardziej cieszymy się naszym udziałem.
Przy okazji świętowaliśmy podpisanie umowy z WUP , oraz Akceptację wniosku " ekomonter-nowy-zawód. ten wniosek realizować będziemy z Parafią w Więcławicach oraz z Koroną Płn. Krakowa....ale o tym niebawem

14 lipca 2010

Zielony Festyn


11 lipca Sieć Luborzyca w ramach działań ekologicznych wzięła udział w festynie strażackim w Łuczycach.
Promowaliśmy kolektory słoneczne - oraz edukacje ekologiczną.
Liczne atrakcje ( również lotnicze) , przygotowane przez organizatorów zgromadziły wielu uczestników.

05 lipca 2010

Konferencja , Konferencja


Pomimo że projekt jeszcze trwa , a Centra Współpracy coraz bardziej aktywnie przystępują do wspólnego działania: również w ramach wspólnych projektów- nadszedł jednak czas podsumowań w ramach Konferencji w Przegorzałach.
Również nasza sieć zaznaczyła swoją obecność poprzez udział w konferencji .
przygotowaliśmy też prezentacje naszych wspólnych działań. co ważne prezentacja była naprawdę wspólnym działaniem i znakomitym przykładem współdziałania .
Janusz ułożył hymn sieci i przećwiczył nas w śpiewaniu . Anna i Agnieszka znakomicie przygotowały i przedstawiły prezentację multimedialną. Basia wytworzyła wspaniałe ryby - symbole naszych organizacji. Kasia sieć uplotła i całość skoordynowała, a ponadto wspólnie z Ireną zakupiły koszulki oraz zamieściły na nich logo sieci oraz imiona, Jerzy oraz Lucyna również dzielnie śpiewali ,no i efekt gotowy MAMY PIERWSZE MIEJSCE w prezentacji - gratulacje i podziękowania za wysiłek.

22 czerwca 2010

Jubileusz Kolpinga


W ostatnim czasie w ramach tegorocznego Ogólnego Zebrania Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce , które to zebranie miało miejsce w Luborzycy ; obchodziliśmy jubileusz 20-lecia istnienia i działalności Dzieła Klopiga w Polsce.

Jubilatem jest Rodzina Kolpinga ze Stanisławia Górnego koło Kalwarii Zebrzydowskiej.
Gościem honorowym był Sekretarz Generalny Międzynarodowego Dzieła Kolpinga Hubert Tintelott.

17 czerwca 2010

Przygotowania do 8,8


W związku ze zbliżającą się konferencją w Przegorzałach Sieć Luborzyca rozpoczęła przygotowania do prezentacji której czas wyznaczono na 8 minut i 8 sekund.

04 czerwca 2010

Procesja wśród pól i łąk

Jak co roku wyruszyliśmy "całą parafią" na procesje Bożego Ciała . w tym roku emocje były spore zwłaszcza w kontekście ulewnych deszczy. Jednak Opatrzność czuwała nad nami w czasie procesji ; zaświeciło nawet słoneczko- choć potem w nocy burze dały o sobie znać

03 czerwca 2010

Dni Gminy Kocmyrzow-Luborzyca


A tak wyglądało nasze stoisko przed deszczem

Dni Gminy Kocmyrzow-Luborzyca


W dniach 29-30 maja odbyły się dni Gminy Kocmyrzów -Luborzyca. Dla nas była to kolejna okazja ale też i zadanie do przedstawienia naszego dorobku oraz do promowania Sieci Luborzyca. Niestety pogoda pokrzyżowała plany, choć trzeba przyznać że i tak dzielnie razem z innymi stanęliśmy na scenie w strugach dwóch ulewnych deszczy ...

30 maja 2010

Sieciowisko w Dębnie


to już tydzień temu byliśmy w Dębnie ze spektaklem .
Wspaniali Ludzie i gorące serca , oraz super bigos.
Dziękujemy za zaproszenie i gościnę
pozdrawiamy

Partnerska WizytaMiędzynarodowa konferencja SURE w Krakowie zakończona.

W dniach 20-22 maja w Krakowie miała miejsce konferencja, która była częścią międzynarodowego projektu Sustainable Urban Rural Europe – SURE (Zrównoważony Rozwój Obszarów Miejskich
i Wiejskich w Europie), prowadzonego przez trzy organizacje pozarządowe z Austrii, Szwecji oraz Polski.

Celem całego projektu jest włączenie obywateli Europy poprzez ich reprezentantów
w realizację Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz wyjaśnienie powiązań między miastem a wsią w kontekście zrównoważonego rozwoju w perspektywie Unii Europejskiej. Kontekstem projektu są wyzwania, przed, którymi stoi świat, związane ze zmianami klimatu, wzrostem populacji, zmianami standardu życia oraz kryzysem ekonomicznym. Niezwykle ważne jest, aby informować obywateli o tych zagrożeniach i wyzwaniach, a także umożliwić im aktywne włączenie się w ich rozwiązywania. Celem samej konferencji było podjęcie dyskusji nad narzędziami, które umożliwią zwiększenie świadomości społeczeństw Europy na temat zagrożeń związanych
z niezrównoważonym gospodarowaniem zasobami Ziemi. Istotne było także zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia wspólnych działań przez mieszkańców wsi oraz miast na rzecz przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Konferencja w Krakowie umożliwiła dyskusję pomiędzy uczestnikami na temat właśnie zrównoważonych relacji między miastem a wsią, skupiono się także na problemach związanych ze sposobami angażowania obywateli we wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska. Omówione także zostały przykłady dobrych praktyk w zakresie wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju oraz zaproponowano sposoby włączania tych dobrych praktyk do głównego nurtu polityki. W konferencji udział wzięli uczestnicy z 15 krajów europejskich. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa było reprezentowane przez liczną grupę członków Korony na czele z Prezesem Stowarzyszenia – Panem Piotrem Adamczukiem oraz Wiceprezesem
– Panią Barbarę Kawę.

Na zakończenie spotkania odbyła się wizyta studyjna, współorganizowana przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, Forum dla Nowej Huty, Stadninę Koni Huculskich w Nielepicach oraz Dom Kolpinga w Luborzycy. Uczestnicy wizyty mieli okazję odwiedzić m.in. tereny Stadniny Koni w Nielepicach, siedzibę Domu Kolpinga w Luborzycy oraz obszary Nowej Huty oraz gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa

15 maja 2010

Rzut na " Tśmę"


UFF udało się z terminem... dzięki Bardzo ciężkiej pracy osób piszących projekt oraz dzięki wspaniałej współpracy Partnerów projektu : czyli Zarządu "Korony" oraz Ks. Ryszarda > złożyliśmy w ostatnim terminie wniosek do działania 6,3
Czyli tak zwany "Ekolog" jako że jesteśmy "Zieloną Siecią".
celem projektu jest przekazanie społeczeństwu informacji o możliwościach praktycznego stosowania w gospodarstwach domowych urządzeń z zakresu OZE > co się tłumaczy Odnawialne Źródła Energii; Zaczynamy od Kolektorów Słonecznych .Chcemy też przeszkolić kilka osób w technice montażu tych systemów, w obliczu wzrostu cen nośników energii coraz większym zainteresowaniem cieszą się technologie OZE, tym samym rośnie popyt na autoryzowanych wykonawców. Dlatego też nasza Sieć zamierza aktywnie włączyć się w działania potrzeb lokalnego rynku pracy. A już w środę jesteśmy w Niepołomicach na III Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej.

SZUKAMY FUNDUSZY


Niestety nie ciekawe informacje z WUP

Zawieszenie naboru wniosków w ramach inicjatyw oddolnych

2010-05-06 13:40
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że z dniem 14 maja 2010 roku zawiesza nabór wniosków w ramach:
Wnioski w ramach konkursów nr POKL/6.3/I/10, POKL/7.3/I/10, POKL/9.5/I/10 przyjmowane będą do dnia 14 maja 2010 r. (decyduje data wpływu do WUP Kraków). Wnioski można składać osobiście, kurierem lub pocztą w godzinach od 8:00 do 16:00.

04 maja 2010

GRATULACJE


JAK PODAJE OFICJALNY SERWIS P S F
nasza sympatyczna i niezwykle fachowa opiekunka MAGDALENA zaraz po powrocie z Hiszpanii, otrzymała ( i przyjęła ) nominacje na niezwykle prestiżowe stanowisko V-CE PREZESA PSF. PEWNE ŹRÓDŁA podają wręcz, że... została " wezwana" z zagranicy w tym celu.

Dołączamy do grona gratulantów i nieśmiało przesyłamy wiosenne kwiaty

03 maja 2010

BOHATEROM CZEŚĆ !


Początek Maja to zawsze czas zadumy historycznej
i radości wiosennej. w Luborzycy obok Pomnika poświęconego bohaterom walczącym na przestrzeni naszych trudnych dziejów; o to właśnie abyśmy między innymi mogli dziś złożyć kwiaty - spotykają się corocznie reprezentanci stanów i grup społecznych - po to by oddać cześć Bohaterom, a żywym utrwalić pamięć ; czyli naszą tożsamość,

21 kwietnia 2010

Współpraca Sieci


Współpraca w ramach Projektu Sieciowego zatacza coraz większe kręgi.
i słusznie bo jak to mówią "zgoda -buduje",w myśl tej zasady sieci Luborzycka i Brzeska wspólnie wystąpią na festynie w Dębnie, to znaczy Luborzyca jest zaproszona z Występem oraz z " czymś na wesoło" .
Zawieziemy widowisko Bitwa Racławicka . Inscenizacja opowiada o czasach Powstania Kościuszkowskiego w roku 1794,
z perspektywy udziału w nim mieszkańców Luborzycy i okolicznych wsi.
Tradycja ludowa zachowała liczne dowody pamięci tych ważnych dla polski chwil.
Wśród aktorów są również potomkowie Bartosza Głowackiego- tak więc przekaz historyczny staje się jeszcze bardziej autentyczny.
Bohaterski udział polskich chłopów przyniósł zwycięstwo powstańców w tej bitwie.
Zapisując nazwę „Racławice” jako symbol wspólnych działań Polaków dla odzyskania i ugruntowania niepodległości.
tak więc znowu zabłysną w słońcu " na sztorc wbite kosy" - już drugi raz na gościnnej ziemi Brzeskiej- a początek jest taki:

Po polu szerokim, od wioski do wioski
Pieśń płynie daleko, pieśń płynie bez troski

Pieśń dziwna zrodzona, przed laty w obozie
Hej! Było się nieraz, pod wozem, na wozie

Pieśń płynie przez pola i łąki i knieje
Bartoszu, Bartoszu, nie trać wa nadzieje.

Bóg nam błogosławi i wróci Ojczyznę
Z krwi naszej powstałą i krwią naszą żyzną

Zakwitnie dokoła łan kwietny szeroko
Do morza daleko, pod niebo wysoko

Już wietrzyk wieść niesie i słońce się śmieje
Bartoszu, Bartoszu, nie trać wa nadzieje.

Lśnią w słońcu wspaniałe, na sztorc wbite kosy
I pieśń popłynęła daleko w niebiosy

Kurzawa wykwita z Racławic od rana
W mgle dymów armatnich lśni biała sukmana

Minęła noc czarna niewoli i dnieje
Bartoszu, Bartoszu, nie trać wa nadzieje!

10 kwietnia 2010

Pamieci Tych co odeszli


Łączymy się w żalu z bliskimi osób tragicznie zmarłych w Smoleńsku..

WIELKANOCNĄ ufnością zwracamy się do Miłosierdzia Bożego

09 kwietnia 2010

Ruszamy na Forum Słoneczne


Kolping Luborzyca w ramach "Zielonej Sieci" zarejestrował swoje uczestnictwo w III Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej" w Niepołomicach na Zamku Królewskim.
Tegoroczne Forum organizowane jest we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Niepołomice, które znane jest w Polsce z promocji wykorzystania energii odnawialnej i które razem z sąsiednimi gminami (Skawina i Wieliczka) pozyskały znaczące środki na dofinansowanie inwestycji w kolektory słoneczne u mieszkańców (realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku i obejmie 4000 obiektów na których zainstalowane zostaną kolektory). Nasza Zielona Siec również aktywnie zamierza wspierać działania pro-ekologiczne. Złożone już projekty , oraz te które "są w Praniu"zmierzają do kompleksowej wizji działania; zaczynającej się edukacją młodzieży i dorosłych( przez młodzież)- a kończącą edukacją zawodowa fachowych kadr wykonawczych - no ale o tym jeszcze napiszemy

PS: pozdrowienia i kwiaty dla "naszych los Espanioles"

07 kwietnia 2010

Imieniny - (po czasie ) Ks.Ryszarda


Trwając w oktawie Wielkiej Nocy "Sieć Luborzyca " odwiedziła parafię Św.Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych. Tematem spotkania były oczywiście P R O J E K T Y - te już napisane i ocenione przez URZĄD ( jest już jeden na wysokim miejscu Listy Rankingowej), oraz te będące "w trakcie oceny". Cieszy nas liczna obecność przedstawicieli podmiotów "Sieci" a szczególnie aktywność na niwie projektowej.
Jednak najważniejszym punktem spotkania dzisiaj były zaległe imieniny Ks. Ryszarda .
Zatem zaczęliśmy od udziału we Mszy Św. odprawionej przez "SOBOTNIEGO JUBILATA"
Dalsze obrady prowadziliśmy przy gościnnym (jak zwykle)stole. No i zaczęło się...nowe pomysły i zadania, krótkie terminy (to już dryl naszych konsultantów), ale postaramy się sprostać... szkoda że nasz najładniejszy konsultant opuszcza nas na małą chwilę. Życzymy pogody, szczęścia no i "kilo NAWROTU" do nas

02 kwietnia 2010

Szczęśliwego Alleluja

Wielu spełnionych Wielkanocnych Nadziei i Radości!

Życzy wszystkim przyjaciołom oraz czytelnikom tego bloga

Sieć Luborzycka


Malarz Nieznany
"Zmartwychwstanie", ok. 1440-50, miniatura z mszału, Archiwum Kapitulne na Wawelu w Krakowie

25 marca 2010

Kino w Luborzycy

Rodzina Kolpinga zaprasza wszystkich chętnych do Kina Religijnego

W ramach pokazów prezentowane będą filmy z Festiwalu Filmów Religijnych z Niepokalanowa.

W repertuarze :

filmy (prezentowane dotychczas tylko na Festiwalu). z Polski i świata o tematyce historycznej, misyjnej, edukacyjne( podejmujące trudne tematy, m.in. aborcji i eutanazji), niezwykłe opowieści o uzdrowieniach, egzorcyzmach, satanizmie i prześladowaniach chrześcijan , o tajemniczych relikwiach i niewyjaśnionych "cudach" i wreszcie o Janie Pawle II widzianym w kilka lat po śmierci oczyma wierzących i niewierzących

Pierwsza projekcja odbędzie się w Niedzielę Palmową 18 marca 2010 w Domu Kolpinga po Mszy wieczornej;

Zobaczymy film poświęcony Ojcu Św. Janowi Pawłowi II pt „Buty do nieba”

19 marca 2010

Na wiosnę 2010 wspominamy lato 2009

Idzie wiosna, a z wiosną wspominamy lato 2009. Dużo się wówczas działo, co pokazują zdjęcia poniżej. Tego lata też będzie się dużo działo, bo mocno się rozkręcamy.....:))

17 marca 2010

Pierwsze pomysły projektowe


Sieć luborzycka lokalnej współpracy przystąpiła intensywnie do planowania przyszłych projektów realizowanych na rzecz społeczności lokalnych. W marcu odbyły się dwa spotkania Sieci. 6 i 16 marca 2010 r. w Domu Kolpinga w Luborzycy zastanawialiśmy się, jakim tematem przewodnim połączyć projekty rozwojowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Uznaliśmy, że musimy pamiętać o szerszych trendach w rozwoju społecznym i regionalnym, że nasze lokalne, małe strategie działania muszą uwzględniać polityki horyzontalne i stanęło na ...ekologii. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, rozwój usług rynku pracy związany z powstawaniem "zielonych miejsc pracy", rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców loklanych wspolnot w zakresie usług ekologicznych, prośrodowiskowych, odnawialnych źródeł energii, to pomysł na rozwój nie tylko społeczny, ale gospodarczy, który szanuje i promuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Będziemy zatem budowac projekty i pisac wnioski aplikacyjne w zakresie promocji postaw proekologicznych i rozwoju zawodowego w "branży" ekologicznej".

Tym samym nasza Sieć Współpracy, staje się również "Zieloną Siecią".

Sieć współpracy

Wszystkich zainteresowanych działalnością i współpracą sieci luborzyckiej zapraszamy do lektury niniejszego bloga. Będziemy tutaj opowiadać o naszych pomysłach na lokalne projekty, będziemy dzielić się doświadczeniami w zdobywaniu środków na działania lokalne, będziemy chwalić się, z tego, co udało się zdziałać RAZEM.

Będą zdjęcia, filmy, wywiady, będą relacje z lokalnych wydarzeń.

Zapraszamy do lektury