25 marca 2010

Kino w Luborzycy

Rodzina Kolpinga zaprasza wszystkich chętnych do Kina Religijnego

W ramach pokazów prezentowane będą filmy z Festiwalu Filmów Religijnych z Niepokalanowa.

W repertuarze :

filmy (prezentowane dotychczas tylko na Festiwalu). z Polski i świata o tematyce historycznej, misyjnej, edukacyjne( podejmujące trudne tematy, m.in. aborcji i eutanazji), niezwykłe opowieści o uzdrowieniach, egzorcyzmach, satanizmie i prześladowaniach chrześcijan , o tajemniczych relikwiach i niewyjaśnionych "cudach" i wreszcie o Janie Pawle II widzianym w kilka lat po śmierci oczyma wierzących i niewierzących

Pierwsza projekcja odbędzie się w Niedzielę Palmową 18 marca 2010 w Domu Kolpinga po Mszy wieczornej;

Zobaczymy film poświęcony Ojcu Św. Janowi Pawłowi II pt „Buty do nieba”

19 marca 2010

Na wiosnę 2010 wspominamy lato 2009

Idzie wiosna, a z wiosną wspominamy lato 2009. Dużo się wówczas działo, co pokazują zdjęcia poniżej. Tego lata też będzie się dużo działo, bo mocno się rozkręcamy.....:))

17 marca 2010

Pierwsze pomysły projektowe


Sieć luborzycka lokalnej współpracy przystąpiła intensywnie do planowania przyszłych projektów realizowanych na rzecz społeczności lokalnych. W marcu odbyły się dwa spotkania Sieci. 6 i 16 marca 2010 r. w Domu Kolpinga w Luborzycy zastanawialiśmy się, jakim tematem przewodnim połączyć projekty rozwojowe dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
Uznaliśmy, że musimy pamiętać o szerszych trendach w rozwoju społecznym i regionalnym, że nasze lokalne, małe strategie działania muszą uwzględniać polityki horyzontalne i stanęło na ...ekologii. Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, rozwój usług rynku pracy związany z powstawaniem "zielonych miejsc pracy", rozwój kwalifikacji zawodowych mieszkańców loklanych wspolnot w zakresie usług ekologicznych, prośrodowiskowych, odnawialnych źródeł energii, to pomysł na rozwój nie tylko społeczny, ale gospodarczy, który szanuje i promuje działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Będziemy zatem budowac projekty i pisac wnioski aplikacyjne w zakresie promocji postaw proekologicznych i rozwoju zawodowego w "branży" ekologicznej".

Tym samym nasza Sieć Współpracy, staje się również "Zieloną Siecią".

Sieć współpracy

Wszystkich zainteresowanych działalnością i współpracą sieci luborzyckiej zapraszamy do lektury niniejszego bloga. Będziemy tutaj opowiadać o naszych pomysłach na lokalne projekty, będziemy dzielić się doświadczeniami w zdobywaniu środków na działania lokalne, będziemy chwalić się, z tego, co udało się zdziałać RAZEM.

Będą zdjęcia, filmy, wywiady, będą relacje z lokalnych wydarzeń.

Zapraszamy do lektury