21 kwietnia 2010

Współpraca Sieci


Współpraca w ramach Projektu Sieciowego zatacza coraz większe kręgi.
i słusznie bo jak to mówią "zgoda -buduje",w myśl tej zasady sieci Luborzycka i Brzeska wspólnie wystąpią na festynie w Dębnie, to znaczy Luborzyca jest zaproszona z Występem oraz z " czymś na wesoło" .
Zawieziemy widowisko Bitwa Racławicka . Inscenizacja opowiada o czasach Powstania Kościuszkowskiego w roku 1794,
z perspektywy udziału w nim mieszkańców Luborzycy i okolicznych wsi.
Tradycja ludowa zachowała liczne dowody pamięci tych ważnych dla polski chwil.
Wśród aktorów są również potomkowie Bartosza Głowackiego- tak więc przekaz historyczny staje się jeszcze bardziej autentyczny.
Bohaterski udział polskich chłopów przyniósł zwycięstwo powstańców w tej bitwie.
Zapisując nazwę „Racławice” jako symbol wspólnych działań Polaków dla odzyskania i ugruntowania niepodległości.
tak więc znowu zabłysną w słońcu " na sztorc wbite kosy" - już drugi raz na gościnnej ziemi Brzeskiej- a początek jest taki:

Po polu szerokim, od wioski do wioski
Pieśń płynie daleko, pieśń płynie bez troski

Pieśń dziwna zrodzona, przed laty w obozie
Hej! Było się nieraz, pod wozem, na wozie

Pieśń płynie przez pola i łąki i knieje
Bartoszu, Bartoszu, nie trać wa nadzieje.

Bóg nam błogosławi i wróci Ojczyznę
Z krwi naszej powstałą i krwią naszą żyzną

Zakwitnie dokoła łan kwietny szeroko
Do morza daleko, pod niebo wysoko

Już wietrzyk wieść niesie i słońce się śmieje
Bartoszu, Bartoszu, nie trać wa nadzieje.

Lśnią w słońcu wspaniałe, na sztorc wbite kosy
I pieśń popłynęła daleko w niebiosy

Kurzawa wykwita z Racławic od rana
W mgle dymów armatnich lśni biała sukmana

Minęła noc czarna niewoli i dnieje
Bartoszu, Bartoszu, nie trać wa nadzieje!

10 kwietnia 2010

Pamieci Tych co odeszli


Łączymy się w żalu z bliskimi osób tragicznie zmarłych w Smoleńsku..

WIELKANOCNĄ ufnością zwracamy się do Miłosierdzia Bożego

09 kwietnia 2010

Ruszamy na Forum Słoneczne


Kolping Luborzyca w ramach "Zielonej Sieci" zarejestrował swoje uczestnictwo w III Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej" w Niepołomicach na Zamku Królewskim.
Tegoroczne Forum organizowane jest we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Niepołomice, które znane jest w Polsce z promocji wykorzystania energii odnawialnej i które razem z sąsiednimi gminami (Skawina i Wieliczka) pozyskały znaczące środki na dofinansowanie inwestycji w kolektory słoneczne u mieszkańców (realizacja projektu rozpocznie się jeszcze w tym roku i obejmie 4000 obiektów na których zainstalowane zostaną kolektory). Nasza Zielona Siec również aktywnie zamierza wspierać działania pro-ekologiczne. Złożone już projekty , oraz te które "są w Praniu"zmierzają do kompleksowej wizji działania; zaczynającej się edukacją młodzieży i dorosłych( przez młodzież)- a kończącą edukacją zawodowa fachowych kadr wykonawczych - no ale o tym jeszcze napiszemy

PS: pozdrowienia i kwiaty dla "naszych los Espanioles"

07 kwietnia 2010

Imieniny - (po czasie ) Ks.Ryszarda


Trwając w oktawie Wielkiej Nocy "Sieć Luborzyca " odwiedziła parafię Św.Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych. Tematem spotkania były oczywiście P R O J E K T Y - te już napisane i ocenione przez URZĄD ( jest już jeden na wysokim miejscu Listy Rankingowej), oraz te będące "w trakcie oceny". Cieszy nas liczna obecność przedstawicieli podmiotów "Sieci" a szczególnie aktywność na niwie projektowej.
Jednak najważniejszym punktem spotkania dzisiaj były zaległe imieniny Ks. Ryszarda .
Zatem zaczęliśmy od udziału we Mszy Św. odprawionej przez "SOBOTNIEGO JUBILATA"
Dalsze obrady prowadziliśmy przy gościnnym (jak zwykle)stole. No i zaczęło się...nowe pomysły i zadania, krótkie terminy (to już dryl naszych konsultantów), ale postaramy się sprostać... szkoda że nasz najładniejszy konsultant opuszcza nas na małą chwilę. Życzymy pogody, szczęścia no i "kilo NAWROTU" do nas

02 kwietnia 2010

Szczęśliwego Alleluja

Wielu spełnionych Wielkanocnych Nadziei i Radości!

Życzy wszystkim przyjaciołom oraz czytelnikom tego bloga

Sieć Luborzycka


Malarz Nieznany
"Zmartwychwstanie", ok. 1440-50, miniatura z mszału, Archiwum Kapitulne na Wawelu w Krakowie