30 maja 2010

Sieciowisko w Dębnie


to już tydzień temu byliśmy w Dębnie ze spektaklem .
Wspaniali Ludzie i gorące serca , oraz super bigos.
Dziękujemy za zaproszenie i gościnę
pozdrawiamy

Partnerska WizytaMiędzynarodowa konferencja SURE w Krakowie zakończona.

W dniach 20-22 maja w Krakowie miała miejsce konferencja, która była częścią międzynarodowego projektu Sustainable Urban Rural Europe – SURE (Zrównoważony Rozwój Obszarów Miejskich
i Wiejskich w Europie), prowadzonego przez trzy organizacje pozarządowe z Austrii, Szwecji oraz Polski.

Celem całego projektu jest włączenie obywateli Europy poprzez ich reprezentantów
w realizację Europejskiej Strategii Zrównoważonego Rozwoju oraz wyjaśnienie powiązań między miastem a wsią w kontekście zrównoważonego rozwoju w perspektywie Unii Europejskiej. Kontekstem projektu są wyzwania, przed, którymi stoi świat, związane ze zmianami klimatu, wzrostem populacji, zmianami standardu życia oraz kryzysem ekonomicznym. Niezwykle ważne jest, aby informować obywateli o tych zagrożeniach i wyzwaniach, a także umożliwić im aktywne włączenie się w ich rozwiązywania. Celem samej konferencji było podjęcie dyskusji nad narzędziami, które umożliwią zwiększenie świadomości społeczeństw Europy na temat zagrożeń związanych
z niezrównoważonym gospodarowaniem zasobami Ziemi. Istotne było także zwrócenie uwagi na konieczność podjęcia wspólnych działań przez mieszkańców wsi oraz miast na rzecz przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Konferencja w Krakowie umożliwiła dyskusję pomiędzy uczestnikami na temat właśnie zrównoważonych relacji między miastem a wsią, skupiono się także na problemach związanych ze sposobami angażowania obywateli we wspólne działanie na rzecz ochrony środowiska. Omówione także zostały przykłady dobrych praktyk w zakresie wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju oraz zaproponowano sposoby włączania tych dobrych praktyk do głównego nurtu polityki. W konferencji udział wzięli uczestnicy z 15 krajów europejskich. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa było reprezentowane przez liczną grupę członków Korony na czele z Prezesem Stowarzyszenia – Panem Piotrem Adamczukiem oraz Wiceprezesem
– Panią Barbarę Kawę.

Na zakończenie spotkania odbyła się wizyta studyjna, współorganizowana przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, Forum dla Nowej Huty, Stadninę Koni Huculskich w Nielepicach oraz Dom Kolpinga w Luborzycy. Uczestnicy wizyty mieli okazję odwiedzić m.in. tereny Stadniny Koni w Nielepicach, siedzibę Domu Kolpinga w Luborzycy oraz obszary Nowej Huty oraz gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa

15 maja 2010

Rzut na " Tśmę"


UFF udało się z terminem... dzięki Bardzo ciężkiej pracy osób piszących projekt oraz dzięki wspaniałej współpracy Partnerów projektu : czyli Zarządu "Korony" oraz Ks. Ryszarda > złożyliśmy w ostatnim terminie wniosek do działania 6,3
Czyli tak zwany "Ekolog" jako że jesteśmy "Zieloną Siecią".
celem projektu jest przekazanie społeczeństwu informacji o możliwościach praktycznego stosowania w gospodarstwach domowych urządzeń z zakresu OZE > co się tłumaczy Odnawialne Źródła Energii; Zaczynamy od Kolektorów Słonecznych .Chcemy też przeszkolić kilka osób w technice montażu tych systemów, w obliczu wzrostu cen nośników energii coraz większym zainteresowaniem cieszą się technologie OZE, tym samym rośnie popyt na autoryzowanych wykonawców. Dlatego też nasza Sieć zamierza aktywnie włączyć się w działania potrzeb lokalnego rynku pracy. A już w środę jesteśmy w Niepołomicach na III Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej.

SZUKAMY FUNDUSZY


Niestety nie ciekawe informacje z WUP

Zawieszenie naboru wniosków w ramach inicjatyw oddolnych

2010-05-06 13:40
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie informuje, że z dniem 14 maja 2010 roku zawiesza nabór wniosków w ramach:
Wnioski w ramach konkursów nr POKL/6.3/I/10, POKL/7.3/I/10, POKL/9.5/I/10 przyjmowane będą do dnia 14 maja 2010 r. (decyduje data wpływu do WUP Kraków). Wnioski można składać osobiście, kurierem lub pocztą w godzinach od 8:00 do 16:00.

04 maja 2010

GRATULACJE


JAK PODAJE OFICJALNY SERWIS P S F
nasza sympatyczna i niezwykle fachowa opiekunka MAGDALENA zaraz po powrocie z Hiszpanii, otrzymała ( i przyjęła ) nominacje na niezwykle prestiżowe stanowisko V-CE PREZESA PSF. PEWNE ŹRÓDŁA podają wręcz, że... została " wezwana" z zagranicy w tym celu.

Dołączamy do grona gratulantów i nieśmiało przesyłamy wiosenne kwiaty

03 maja 2010

BOHATEROM CZEŚĆ !


Początek Maja to zawsze czas zadumy historycznej
i radości wiosennej. w Luborzycy obok Pomnika poświęconego bohaterom walczącym na przestrzeni naszych trudnych dziejów; o to właśnie abyśmy między innymi mogli dziś złożyć kwiaty - spotykają się corocznie reprezentanci stanów i grup społecznych - po to by oddać cześć Bohaterom, a żywym utrwalić pamięć ; czyli naszą tożsamość,