29 grudnia 2010

Świąteczne Spotkanie


Tak jak co roku nasza RK spotkała się przy Świątecznym stole, aby podsumować ubiegły rok oraz nabrać animuszu do wspólnego działania w przyszłym roku.
Co prawda rok temu takie spotkanie miało miejsce w Rzymie - do dzisiaj wspomnimy huczny Sylwester spędzony razem z Obywatelami Wiecznego Miasta w parafii Św. Bonawentury. również wtedy dwukrotnie wystawiliśmy Jasełka.
W tym roku spotkanie odbyło się w naszym "Mateczniku" czyli w Luborzycy. Honorowymi goścmi byli: Wójt gminy Kocmyrzów -Luborzyca Marek Jamborski ( nasz honorowy członek), oraz pan Włodzimierz Tochowicz- były radny powiatu Krakowskiego.
wspominaliśmy nasze działania w kończącym się już roku, a więc projekty w których uczestniczyliśmy a szczególnie projekt "Współpraca dla Pracy" - który zaowocował powstaniem "Sieci Luborzyca" oraz projektami które realizujemy czyli "Fundraising dla rozwoju kultury i edukacji na obszarach wiejskich"- w ramach którego przeszkoliliśmy 75 osób z 10 gmin powiatu Krakowskiego. Projekt ten oprócz korzyści dla beneficjentów, przyczynił się do znacznego rozpropagowania idei Kolpingowskich a tym samym do promocji naszego Związku na obszarze powiatu. Zarówno projekt "Współpraca dla Pracy" jak i "Fundraising.." były możliwe do realizacji dzięki współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Fundraisingu, a szczególnie z trenerami ( i trenerkami) pod wodzą prezesa pana Roberta Kawałko.osobne wyrazy wdzięczności kierujemy do Magdaleny Szczudło która zauroczyła nas swoją osobowością oraz fachowością.
Przed nami nowe projekty; "Ekomonter-nowy-zawód" - który będziemy realizować w partnerstwie z Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa" oraz Parafią Św, Jakuba z Więcławic Starych; oraz dwa duże projekty Związku Centralnego , czyli poradnictwo prawne dla obywateli , oraz projekt wspierający organizacje pozarządowe: w których nasza RK bierze udział.
Ale o tym zapewne w przyszłości napiszemy.
Obecnie zgłaszamy się na konkurs Kolęd do Lipnicy Murowanej, oraz wybieramy się jak co roku na Opłatek do Ks. Kardynała na Franciszkańską 3.