03 lipca 2011

Noc Teatrów w Nowej Hucie


Niedziela 19 czerwca w Nowej Hucie w parafi Miłośierdzia Bożego Theatrum Mundi wystawiło trzy sztuki teatralne. dzwie w wykonaniu scen młodzioeżowych oraz premierowe przedstawienie Kabaretu Antypolityczego w wykonaniu członków RK Luborzyca.