26 stycznia 2011

z wizytą w klubie "Jędruś"


Już kila lat minęło od ostatniej naszej wizyty W klubie Jędruś w Nowej Hucie. Więc pora była już najwyższa- oczywiście Źuta napisała piosenkę dla p> Henryki; no a myśmy ją wykonali

Trening Trening


8 luty już niebawem więc ćwiczymy i ćwiczymy - kabaretowo


18 stycznia 2011

Z wizytą na Franciszkańskiej 3Jak co roku Nasza Luborzycka Grupa dołączyła do grona "kolendników" którzy odwiedzili JE Ks Kardynała Dziwisza w Pałacu Biskupim na Fanciszkańskiej 3.
od wielu lat istnieje ta tradycja spotkań środowiska Artystycznego Miasta Krakowa , organizowana przez duszpasterza środowisk artystycznych Ks. infułata Bryłę.
spotkanie rozpoczęła jak zwykle Msza Św.pod przewodnictwem Ks. Kardynała Dziwisza oraz z udziałem Ks. Bryły.
Następnie gospodarz zaprosił nas do sali audiencyjnej gdzie wysłuchaliśmy - ale też i wykonaliśmy przygotowany program . W czasie składania życzeń i łamania się opłatkiem była okazja do bezpośredniej rozmowy z Ks Kardynałem. Razem z nami w tym roku była również szersza reprezentacja Theatrum Mundi w osobach Prezesa Zbigniewa Osławskiego oraz Anny Osławskiej dyrektora artystycznego i programowego naszych stowarzyszeń.
osobny honor uczynił Sekretarz Naczelny Działa Kolpinga w Polsce Krzysztof Wolski, który razem z nami dzielnie kolędował; znalazł się też czas na prezenty dla Kś kardynała - zarówno od Dzieła Kolpinga, RK Luborzyca i od Theatrum Mundi

Prasa onas napisała


http://www.dziennik.krakow.pl/pl/region/powiat-krakowski/1108155-przesmiewczej-roli-ucza-sie-bardzo-sumiennie.html

13 stycznia 2011

Cwiczenie czyni Mistrza


w myśl tej zasady często spotykamy się aby przygotować się do występów.
tym razem przed nami dwie wizyty. Pierwsza w poniedziałek 17 stycznia w Kurii Krakowskiej- czyli tradycyjny Opłatek dla Artystów.
A druga dzień później w Klubie osiedlowym "Jędruś" w Nowej Hucie.
równolegle trwają próby Kabaretu którego prapremiera niebawem....